Folkovou Rally Bradelská Skleněnka pořádá Hudební Folková & Country Jednota, sídlící od srpna roku 2007 v Pardubicích.
      Sídlo HFCH (kdysi ChFCJ) se vždy měnilo se změnou bydliště jejího zakladate Jarka Hampejse. Ten jí zakládá spolu s kamarádkou Míšou Hajduškovou a se svým bratrem Honzou v Hlinsku v Čechách již v roce 1992. V té době jde především o setkání spřízněných duší, o společné zazpívání si atp.
      Prvním velkým krokem do světa folku byl koncert tehdy velice populárního písničkáře Honzy Nedvěda v Hlinsku v sokolovně.
Na podzim roku 1994 jednota opouští Hlinsko a začíná působit v Pardubicích, kde vzniká skupina Cizí peří, kterou Jarek zakládá s Jardou Jerry Menclem (Praha), Petrou Flétnou Hrachovou (Dvůr Králové) a Vojtou Zítkou (Chrudim). Spolu stihnou několik málo vystoupení.
Jelikož je polovina členů Cizího peří v Pardubicích pouze na kolejích, je otázkou času, kdy se vrátí do svých domovů a skupina dohraje. K tomu nakonec došlo a folková jednota se stěhuje do Chrudimi. To už je rok 1997 a Jarek, ještě společně s "peřím", pořádá koncert Vlasty Redla v pardubickém Domě hudby na knzervatoři.
      Jednota mění svůj název z Hlinecká Folková & Coutry Jednota na Chrudimská Folková & Country Jednota, a pořádá pravidelné sedánky s kytarou, které později nabírají podobu hudebně povídacího cyklu Chrudimské Folkové Středy, kam jsou zvány skupiny, ale i písničkáři, většinou z regionu. ChFCJ v roce 2002 zakládá festival Bradelská Skleněka, jehož součístí se od roku 2005 stává soutěž skupin a písničkářů.
      Od srpna 2007 se název jednoty mění na Hudební Folková & Country Jednota. Není to dáno asi jen tím, že se sídlo posunulo do Pardubic, ale i nadokresní charakteristikou činnosti organizace.
HFCJ pokřačuje v pořádání Bradelské Skleněnky, navíc zakládá nový cyklus hudebně povídacích večerů pod názvem Hudební kavárnička na Betlémě v Hlinsku, kde navíc ještě, na zakázku, pořádá Kulturní léto na Betlémě.

Více o Hudební Folkové & Country Jednotě se dovíte na jajích webových stránkách, jejichž odkaz naleznete vpravo v kontaktu, když kursorem najedete na nápis HUDEBNÍ FOLKOVÁ & COUNTRY JEDNOTA


Kontakt :


Hudební Folková
& Country Jednota

Jana Zajíce 635, 530 12 Pardubice

Tel: 461 040 024
Mobil: 606 20 27 29 (Jarek Hampejs),
776 852 226 (Kačka Olyšarová)


počítadlo založeno 22.2.2008